Κατηγορίες

Μεταλλικές πόρτες - πυρασφαλείας


   
   ΠΟΡΤΕΣ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Μεταλλικές  πόρτες  πυρασφαλείας, κατασκευασμένες  σύμφωνα με τους νέους
  Ευρωπαϊκούς  κανονισμούς, ανοιγόμενες, συρόμενες, μονόφυλλες  ή δίφυλλες,
  τυποποιημένων  η  ειδικών  διαστάσεων.

  Οι πόρτες συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.