Κατηγορίες

Ρολά πυρασφαλείας

 ΡΟΛΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ

Ρολά πυράντοχα και καπνοστεγή (μεταλλικά ή κουρτίνες), με δείκτη πυραντίστασης έως τέσσερεις ώρες. Χωρίς περιορισμό διαστάσεων κατασκευασμένα σύμφωνα με βρετανικές προδιαγραφές.