Κατηγορίες

Βιομηχανικές πόρτες

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Βιομηχανικές πόρτες άριστης ποιότητας και αντοχής, κατασκευασμένες με αυστηρές προδιαγραφές, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάληλες για εργοστάσια, αποθήκες, αμαξοστάσια και γενικά για επαγγελματικούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις βαριάς χρήσης. Οι πόρτες συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας.